Thermometer

Choroby

Choroba dotychczas definiowana jako odwrotność zdrowia, w najnowszym ujęciu rozumiana jest jako stan organizmu, w którym pacjent czuje się źle, jednak nie jest to okres krótkotrwały czy przejściowy wynikający z uwarunkowań psychologicznych lub bytowych.

Pojawiają się dolegliwości wynikające z nieprawidłowej pracy organizmu, czy niewłaściwej regulacji funkcji narządów wewnętrznych. Na skutek wrodzonych lub nabytych czynników dochodzi do zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłową współpracę komórek, tkanek, narządów, a w efekcie, do zaburzenia pracy całego organizmu. Rozróżniamy choroby wywoływane przez czynniki biologiczne, fizykochemiczne, społeczne, a w szerszym kontekście: choroby cywilizacyjne, genetyczne (dziedziczne), zakaźne – infekcyjne;  pasożytnicze lub zawodowe. Właściwe rozpoznanie typu choroby - zwłaszcza dzięki testom diagnostycznych - umożliwia lekarzowi wybór metody optymalnego leczenia.

Laboratorium
Podstawowe informacje na temat pobierania krwi i wymazów z gardła
Porady
Rady ułatwiające perzejście  przez badania laboratoryjne dzieciom , dorosłym i osobom starszym

NAJPOPULARNIEJSZE TREŚCI

OSTATNIO DODANE

KATALOG