Co to jest?

Badania laboratoryjne wykonywane w trzecim trymestrze mają przede wszystkim na celu przygotowanie do prawidłowego porodu.

Objawy

Badania

W ich zakres wchodzą między innymi:

  • Badanie przesiewowe na obecność glukozy i/lub białka w moczu
  • Posiew moczu na obecność bakterii (może być powtarzany)
  • Paciorkowce grupy B
  • Oznaczenie stężenia hemoglobiny i liczby płytek krwi

Inne, rzadziej wykonywane badania to między innymi:

  • Badanie przesiewowe na obecność przeciwciał
  • Fibronektyna płodowa
  • Amniopunkcja – służy ocenie rozwoju płuc w przypadku zagrożenia przedwczesnym porodem

Zaleca się, aby kobiety narażone na zakażenie wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B poprzez swoje ryzykowne zachowania, takie jak utrzymywanie kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia lub dożylne przyjmowanie narkotyków, ponownie przebadać na obecność tych infekcji w trzecim trymestrze ciąży. Zaleca się również, a w niektórych stanach USA jest to wymagane, aby w trzecim trymestrze ciąży wykonać lub powtórzyć (jeżeli były już wcześniej wykonywane) badania w kierunku zakażenia rzeżączką, chlamydią i kiłą (dalsze informacje patrz rozdział Przed poczęciem).
U kobiety ciężarnej można również wykonać kardiotokografię (KTG). Jest to badanie nieinwazyjne, wykonywane po 28. tygodniu ciąży zazwyczaj w przebiegu ciąży wysokiego ryzyka lub po upływie terminu porodu. Badanie polega na pomiarze tętna płodu w odniesieniu do jego ruchów i służy monitorowaniu zdrowia dziecka oraz wykryciu ewentualnych zaburzeń płodu.
Jeżeli zachodzą obawy odnośnie wpływu skurczy macicy na tętno płodu, po badaniu KTG można wykonać badanie stresowe. Kobiecie podaje się leki wywołujące lekkie skurcze macicy (stres), a następnie mierzy się tętno płodu.

Leczenie

Pytania i odpowiedzi