Stworzyliśmy LabTestsOnline.pl, aby otworzyć źródło informacji i wypełnić zapotrzebowanie na miejsce dostępu do informacji o Zdrowiu w Internecie. Jako, że zasady dotyczące Zdrowia w Internecie nie są regulowane w Polsce, kierujemy się zasadami Health On the Net (HON) Code of Conduct (Kodeks postępowania dla stron o tematyce medycyny i zdrowia) stosowanymi przez amerykańskich producentów strony LabTestsOnline.org.

Zdrowie w Internecie - Kodeks postępowania dla stron o tematyce medycyny i zdrowia, to wykaz następujących zasad:

1. Kompetencja - Wszystkie zamieszczone na naszej stronie internetowej porady medyczne lub zdrowotne, dostarczane są, przez wykwalifikowanych profesjonalistów. W przypadkach, kiedy informacje te, pochodzą od osób lub organizacji nie wykwalifikowanych medycznie, jest to wyraźnie zaznaczone.

2. Komplementarność - informacje znajdujące się na stronie internetowej, są zaprojektowane, w celu uzupełnienia, nie zastąpienia, relacji między pacjentem (osobą odwiedzającą stronę), a lekarzem.

LabTestsOnline.pl: naszym celem priorytetowym jest edukacja społeczeństwa na temat badań laboratoryjnych, w celu ułatwienia komunikacji pacjent - lekarz. Oraz szybkiemu dostarczaniu wiedzy bardzo zajętemu lekarzowi. Zachęcamy pacjentów i opiekunów, do czerpania z tej strony internetowej jak największej ilości informacji na temat ich opieki zdrowotnej, co w efekcie umożliwi im bycie bardziej aktywnymi partnerami dla swoich lekarzy.

3. Poufność - poufność danych dotyczących pacjentów indywidualnych oraz osób odwiedzających stronę internetową, włączając w to tożsamość, jest respektowana w całym zakresie. Twórcy strony internetowej, są odpowiedzialni za honorowanie lub przeniesienie praw dotyczących prywatności informacji medycznych, do kraju gdzie strona jest zlokalizowana.

LabTestsOnline.pl: W pełni honorujemy Państwa prywatność. Więcej informacji na ten temat w dziale Zasady korzystania i poufność

4. Informacje źródłowe - W stosownych miejscach, informacje zawarte na stronie internetowej, poparte będą adnotacją do źródła danych oraz, tam gdzie to możliwe, właściwymi linkami HTML do stron, na których można zasięgnąć większej ilości informacji na dany temat. Data ostatniej modyfikacji strony internetowej będzie wyraźnie wyeksponowana (na dole strony).

5. Zasadność - Każde twierdzenie dotyczące korzyści i osiągnięć danej kuracji, produktu czy usługi, będzie poparte stosownym dowodem w sposób zaznaczony w punkcie 4.

LabTestsOnline.pl: Nie dotyczy naszej strony internetowej, ponieważ nie zalecamy konkretnych kuracji oraz nie promujemy produktów ani usług komercyjnych.

6. Jawność autorstwa - twórcy strony internetowej będą starali się przekazywać informacje w jak najbardziej zrozumiały sposób i dostarczać gościom strony, dane adresowe pozwalające na uzyskanie dalszych, szczegółowych informacji lub wsparcia. Webmaster udostępni swój adres e-mailowy na stronie.

7. Jawność sponsoringu - wsparcie tej strony internetowej będzie wyraźnie zaznaczone. Dotyczy to zarówno organizacji handlowych jak i poza-handlowych, wspierających finansowanie, serwis czy materiały umieszczane na niniejszych stronach.

LabTestsOnline.pl: organizacje te, zidentyfikowane są na naszej stronie głównej oraz w zakładce Partnerzy i Sponsorzy ,które zawierają krótkie informacje na temat każdej organizacji, oraz linki do ich stron internetowych.

8. Uczciwość w reklamie i polityka redakcyjna - jeżeli reklama jest źródłem finansowania strony internetowej, będzie to wyraźnie zaznaczone. Krótki opis polityki reklamowej przyjętej przez właścicieli strony www, będzie prezentowany na tej stronie. Reklama oraz inne materiały promocyjne, będą prezentowane gościom strony w sposób i kontekście, ułatwiającym rozróżnienie między nimi, a oryginalnymi materiałami stworzonymi przez instytucję obsługującą stronę.

LabTestsOnline.pl: Na tej stronie nie występują reklamy. Sponsorzy, którzy sfinansowali stronę, dostarczyli również rady i współdziałali w promocji LabTestsOnline.pl, nie byli zaangażowani w redakcyjny rozwój tej strony.

Kodeks postępowania