Thermometer

Profilaktyka

Najistotniejszym elementem profilaktyki zdrowotne są badania przesiewowe inaczej nazywane skriningiem (z ang. screening).

Są to badania profilaktyczne, wykonywane na ludziach zdrowych, zwykle wśród grup wysokiego ryzyka zachorowań, konkretnych grup wiekowych, a w niektórych przypadkach, wśród całej populacji. Mają one na celu wykrycie choroby na tym etapie jej rozwoju (jak najwcześniejszym), która nie daje jeszcze widocznych objawów oraz zastosowanie wczesnego leczenia, aby zapobiec nie tylko dalszemu rozwojowi choroby, ale także poważnym jej następstwom w przyszłości.

Profilaktyka 40 PLUS
Program bezpłatnych badań diagnostycznych
Laboratorium
Podstawowe informacje na temat pobierania krwi i wymazów z gardła
Porady
Rady ułatwiające perzejście  przez badania laboratoryjne dzieciom , dorosłym i osobom starszym

NAJPOPULARNIEJSZE TREŚCI

OSTATNIO DODANE

KATALOG