Profilaktyka 40 Plus – pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych

Od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. będzie realizowany pilotaż nowego programu zdrowotnego „Profilaktyka 40 PLUS”. Obywatele Rzeczpospolitej powyżej 40 roku życia otrzymają możliwość jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 8 do 12 rodzajów badań.

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (po zalogowaniu: sekcja profilaktyka-ankiety-ankieta Profilaktyka40Plus). Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP. Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym.
Placówki, w których można zrealizować skierowanie na badania można znaleźć
tutaj.