Laboratorium

Dla większości pacjentów "badanie laboratoryjne" rozpoczyna się i kończy pobraniem krwi, wymazu z gardła lub dostarczeniem do laboratorium pojemnika zawierającego próbkę moczu. W rzeczywistości, właściwe "badanie" nawet się nie rozpoczęło.

Pobrana krew, wymaz z gardła, czy mocz jest tylko "preparatem", próbką, potrzebną do przeprowadzenia badania. Właściwe badanie ma miejsce gdzie indziej, w laboratorium gdzie aparatura oraz wprawni diagności opracowują próbkę, badają jej skład i właściwości oraz informują w wyniku, co ona zawiera.

W tej sekcji możesz prześledzić losy próbki krwi oraz wymazu z gardła, by zorientować się w tym, czego zwykle nie masz okazji zobaczyć: co się dzieje z Twoją próbką i jak dokładnie kontrolowane jest wszystko, gdy tylko zniknie Ci ona z oczu.