Lista zalecanych badań przesiewowych

Badania przesiewowe, zwane inaczej skriningowymi (z ang. screening) odgrywają strategiczną rolę w medycynie i są ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej. Ilość, rodzaj a także częstotliwość zalecanych badań przesiewowych jest różna w zależności od wieku. Dlatego też dział badań skriningowych został podzielony na 7 grup wiekowych.      

Oddzielnie usytuowano badania wykonywane przed i podczas ciąży – ciąża i badania prenatalne, gdyż stanowią one dogłębne spojrzenie na unikatową gamę zalecanych do zrealizowania testów.

  1. Badania przesiewowe - noworodki                                         
  2. Badania przesiewowe - niemowlęta                                                                          
  3. Badania przesiewowe - dzieci w wieku od 2 do 12 lat                                               
  4. Badania przesiewowe - młodzież w wieku 13-18 lat                              
  5. Badania przesiewowe - dorośli w wieku 19-29 lat                                              
  6. Badania przesiewowe - dorośli w wieku 30-49 lat                                              
  7. Badania przesiewowe - dorośli w wieku 50 lat i więcej                        
  8. Badania wykonywane w ciąży oraz badania prenatalne