Co to jest?

Zapalenie stawów jest chorobą charakteryzującą się stanem zapalnym jednego lub więcej stawów. Stan zapalny może być reakcją organizmu na uraz (taki jak złamanie), infekcję (wirusową lub bakteryjną, grzybiczą) lub stopniowe zużywanie się stawów. Zapalenie stawów często towarzyszy chorobie skóry zwanej łuszczycą, jak również chorobom autoimmunizacyjnym, takim jak toczeń rumieniowaty układowy.

 

Objawy

Do objawów zaliczają się: bóle stawów, obrzęk, sztywność zaczerwienienie skóry w okolicy stawu objętego stanem zapalnym, objawy zwykle utrzymują się  ponad dwa tygodnie.
Uważa się, że zapalenie stawów jest główną przyczyną inwalidztwa u osób powyżej 50 roku życia.

Badania

Wyróżnia się ponad 100 rodzajów zapalenia stawów. W ich różnicowaniu, poza wywiadem, pomocne jest wykonanie badań laboratoryjnych i pozalaboratoryjnych.  Szeroki panel badań dodatkowych pozwala lekarzowi rozpoznać daną postać zapalenia stawów i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Leczenie

Pytania i odpowiedzi

Jakie są przyczyny zapalenia stawów?

Wyróżnia się ponad 100 rodzajów zapalenia stawów, powodowanych wieloma różnymi przyczynami:

  • Choroba zwyrodnieniowa stawów - jest to choroba przewlekła, która prowadzi do degradacji chrząstki stawowej oraz tworzenia nowej kości (wyrośli kostnych - osteofitów) na brzegach stawów, wiąże się z uszkodzeniem stawów i z procesem starzenia.
  • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - to przewlekła choroba o podłożu immunologicznym, która charakteryzuje się nieswoistym zapaleniem symetrycznych stawów rąk i stóp, rzadziej dużych stawów (np. barkowych, kolanowych, biodrowych), zmianami pozastawowymi oraz objawami układowymi prowadząc w konsekwencji do inwalidztwa i przedwczesnej śmierci.
  • Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów jest przewleką chorobą tkanki łącznej, rozwijającą się zazwyczaj przed 16. rokiem życia. Może powodować uszkodzenia stawów oraz tkanki łącznej i jest najczęstszą formą zapalenia stawów u dzieci.
  • Dna moczanowa - to zapalenie stawów spowodowane krystalizacją kryształów kwasu moczowego w płynie stawowym wraz z odkładaniem się jego złogów w chrząstkach, ścięgnach i tkankach miękkich.
  • Septyczne zapalenie stawów ostre lub przewlekłe zapalenie stawów wywołane przez drobnoustroje, które znalazły się w błonie maziowej.
  • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) - zwane inaczej chorobą Bechterewa, jest przewlekłym, postępującym procesem zapalnym tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym obejmującym stawy krzyżowo-biodrowe,  drobne stawy międzykręgowe oraz więzadła kręgosłupa prowadząc do ich stopniowego usztywnienia.
  • Reaktywne zapalenie stawów – asymetryczne, jałowe zapalenie kilku stawów, głównie kończyn dolnych i przyczepów ścięgnistych, które jest poprzedzone zakażeniem najczęściej przewodu pokarmowego lub narządów płciowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych typów zapalenia stawów, należy kliknąć na jego nazwę.