Zakażenie

DEFINICJA

(infekcja) – choroba wywołana przez mikroorganizmy.