EGFR [Her-1]

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

Receptor naskórkowego czynnika wzrostu

Inne Nazwy

EGFR, EGFR [Her-1], erbB-1

Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby określić, czy guz lity, taki jak rak płuca (niedrobnokomórkowy), głowy i szyi, jelita grubego, trzustki lub piersi, wykazuje ekspresję EGFR. Pomaga to ustalić odpowiednie leczenie i ocenić rokowanie.

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku rozpoznania inwazyjnego nowotworu określonego rodzaju i konieczności sprawdzenia, czy guz wykazuje nadmierną ekspresję EGFR.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę tkanki pobiera się z guza za pomocą biopsji. Metoda biopsji zależy od tego, jakie narządy zaatakował nowotwór.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

Informacja o próbce

Co się oznacza?

EGFR należy do rodziny receptorów błonowych, które regulują wzrost, podziały i śmierć komórek. Prawidłowe komórki nabłonkowe zawierają dwie kopie genu EGFR i mają na swojej powierzchni niewielkie ilości białka EGFR. Zwiększona ilość białka EGFR występuje w tkankach różnych nowotworów złośliwych. Może to wynikać z amplifikacji genu EGFR (komórka wytworzyła zbyt wiele kopii genu), nadmiernej ekspresji (komórka produkuje zbyt wiele białka EGFR) co prowadzi nadmiernego wzrostu guza. Guzy o podwyższonej zawartości białka EGFR wykazują tendencję do bardziej agresywnego wzrostu, częściej dają przerzuty i są bardziej oporne na standardową chemioterapię. Rokowania w przypadku pacjentów z guzami tego rodzaju są zazwyczaj gorsze. Ocena występowania EGFR i zastosowanie odpowiedniej terapii celowanej to nowoczesne podejście do leczenia choroby. Zastosowanie leku w postaci specyficznych wobec EGFR przeciwciał, które wiążą się do tego receptora i zaburzają sygnalizację przez receptor jest aktualnie stosowane w leczeniu chorób nowotworowych.

Amplifikację lub nadmierną ekspresję EGFR można ocenić dwiema metodami: jedna mierzy ilość białka EGFR, druga poziom amplifikacji genu (ilość kopii genu w komórkach).

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Badanie można zlecić w przypadku określonych nowotworów, np. raka niedrobnokomórkowego płuca, glejaka (rodzaj nowotworu mózgu), raków głowy i szyi, jelita grubego, piersi lub trzustki. Badanie jest przede wszystkim wykonywane jako pomocnicze w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów aby ocenić czy pacjent odniesie korzyść z terapii celowanej z zastosowaniem przeciwciał anty-EGFR. Niektóre leki nazywane inhibitorami EGFR zostały opracowane specjalnie aby zastosować w przypadku nadmiernej ekspresji tego białka.

EGFR może być także stosowany jako wskaźnik prognostyczny, jego badanie pomaga ocenić, jak agresywny jest guz.

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Badanie EGFR może być elementem diagnostyki wstępnej lub może zostać wykonane w przypadku oporności na chemioterapię u pacjentów z określonymi nowotworami. Badanie to można wykonać w dowolnym czasie, ale konieczna jest próbka tkanki guza. Może to być próbka z wcześniej wykonanej biopsji.

Co oznacza wynik?

Badanie EGFR nie służy do rozpoznania choroby, ale daje lekarzowi dodatkową wiedzę o charakterze nowotworu, pozwala lepiej ocenić rokowanie i możliwości leczenia. Jeśli badanie EGFR jedną z dwóch metod da wynik dodatni, nowotwór jest prawdopodobnie bardziej agresywny i oporny na chemioterapię.

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Inhibitory EGFR są wykorzystywane rutynowo w leczeniu raka jelita grubego a także ostatnio w leczeniu niektórych raków głowy i szyi. Obecnie prowadzone są badania kliniczne nad ich użyciem w raku niedrobnokomórkowym płuc, rozważa się też użycie tych leków w leczeniu raka piersi. Stosowanie inhibitorów EGFR w różnych typach nowotworów wymaga jeszcze dalszych badań. Rola badań nad występowaniem pewnych mutacji genu EGFR i wpływ tych mutacji na indywidualna odpowiedź pacjenta na leczenie nie jest do końca poznana.

Badanie EGFR nie jest dostępne w każdym laboratorium. Jeśli próbka została wysłana do badania w laboratorium referencyjnym, oczekiwanie na wynik może trwać kilka tygodni.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy można oznaczać EGFR we krwi?

Obecnie nie istnieje jeszcze taka możliwość. W badaniach naukowych udało się wykryć obecność we krwi EGFR wytwarzanego w nadmiarze przez guz, ale nie opracowano jeszcze testu, który byłby użyteczny klinicznie.

2. Jak jest różnica między EGFR (Her-1) a Her-2/neu?

EGFR i Her-2/neu należą do tej samej rodziny receptorów błon komórkowych. Oba receptory można oznaczać w tkance guza i w obu przypadkach ocenia się nadmierną ekspresję lub amplifikację. W obu przypadkach dodatni wynik badania oznacza, że guz jest bardziej agresywny, a rokowanie u pacjenta gorsze. Główne różnice między EGFR a Her-2/neu polegają na tym, że ich ekspresję ocenia się w różnych rodzajach nowotworów i że leki skierowane przeciw tym receptorom są różne - swoiste albo dla Her-2/neu, albo dla EGFR. Her-2/neu jest wykorzystywany w diagnostyce i rokowaniu raka sutka.

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

EGFR [Her-1]

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021