Geny

DEFINICJA

Podstawowa jednostka materiału genetycznego; u ludzi segment DNA na chromosomie, który zazwyczaj koduje wytwarzanie określonego białka.