Chromosom

DEFINICJA

Struktura o kształcie nici zawarta w każdym jądrze komórkowym, zawierająca czynniki dziedziczenia (geny), składająca się z DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy, materiał genetyczny) oraz białka (zazwyczaj histony). Prawidłowa komórka ludzka zawiera 46 chromosomów lub 22 pary homologiczne i 1 parę chromosomów płciowych; od każdego z rodziców dziedziczy się po jednym z każdej pary chromosomów.