Jądro

DEFINICJA

Organellum komórkowe zawierające chromosomy z materiałem genetycznym (DNA).