Mutacja

DEFINICJA

Zmiana w strukturze genetycznej; może wystąpić samoistnie lub zostać wywołana (np. poprzez napromieniowanie lub pewne mutagenne substancje chemiczne).