Rokowanie

DEFINICJA

Przewidywanie przebiegu lub wyniku choroby lub prawdopodobieństwo wyleczenia danej choroby/zakażenia.