Guz

DEFINICJA

Rozrost tkanki charakteryzujący się niekontrolowaną proliferacją komórek. Może być złośliwy lub łagodny, umiejscowiony lub inwazyjny.