Rozrost

DEFINICJA

Zwiększenie liczby komórek danego narządu, powodujący powiększenie tego narządu. Określenie to odnosi się przede wszystkim do gruczołów, takich jak prostata lub gruczoły nadnerczy. Rozrost może powodować problemy związane z powiększeniem się danego gruczołu (np. niezłośliwy rozrost stercza) lub z jego wzmożoną czynnością (jak w przypadku rozrostu nadnerczy).