Biopsja

DEFINICJA

Usunięcie małej ilości tkanki i/lub płynu z żywego organizmu, a następnie jego badanie za pomocą mikroskopu i/lub w inny sposób, w celu ustalenia lub potwierdzenia obecności zmian chorobowych, śledzenia przebiegu choroby i/lub oceny jej skutków. Próbkę uzyskuje się zazwyczaj poprzez zassanie igłą, ale również są stosowane inne techniki i metody, w tym pobieranie materiału śródoperacyjnie.