Amplifikacja

DEFINICJA

1. W diagnostyce molekularnej, proces w którym dochodzi do namnożenia materiału genetycznego (RNA, DNA) w celu wytworzenia odpowiedniego stężenia substancji, która ma zostać wykryta lub określona liczbowo.  

2. O amplifikacji genu mówi się w przypadku zbyt dużej liczby kopii genu lub genów w komórce, jak w przypadku komórek nowotworowych.