RNA

DEFINICJA

Kwas rybonukleinowy, koduje informację genetyczną.