Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl 

 

Inna nazwa: nadwrażliwość


Co to jest?

Alergia (popularnie określana jako uczulenie, nadwrażliwość) to niewspółmiernie silna reakcja układu odpornościowego na substancje, które są nieszkodliwe dla większości osób zdrowych. Uważa się, że czynniki środowiskowe i genetyczne mają wpływ na wystąpienie alergii. Osoby obciążone dodatnim wywiadem w rodzinie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na alergię. Osoba „z predyspozycjami” może jednak reagować na alergeny inaczej niż rodzice lub rodzeństwo, zależy to od rodzaju alergenów/antygenów oraz odpowiedzi układu odpornościowego.

Niezależnie od drogi wniknięcia alergenu do organizmu układ odpornościowy reaguje wytwarzaniem przeciwciał (immunoglobulin, głównie klasy IgE) i/ lub pobudzaniem swoistych komórek (limfocytów T).
W zależności od tego, które elementy układu odpornościowego zostają uruchomione i jak szybko przebiega reakcja alergiczna wyróżniono cztery typy nadwrażliwości:

  • Typ I (anafilaktyczny)
  • Typ II (cytotoksyczny)
  • Typ III (kompleksów immunologicznych)
  • Typ IV (komórkowy)

Z pojęciem „alergii” popularnie kojarzone są dwa typy nadwrażliwości: typ I i IV:

  • Typ I (anafilaktyczny) - nadwrażliwość natychmiastowa, w której antygeny (alergeny, substancje obce) łączą się ze swoistymi przeciwciałami klasy IgE, powodując reakcje miejscowe lub układowe (obejmujące cały organizm). Odpowiedź organizmu jest natychmiastowa i występuje zazwyczaj w ciągu kilku minut;
     
  • Typ IV – (tzw. nadwrażliwość opóźniona), reakcja wywołana jest łączeniem się antygenów ze swoiście uczulonymi limfocytami T. Nadwrażliwość typu I obejmuje zazwyczaj układ oddechowy, pokarmowy i skórę. Podczas pierwszej ekspozycji na potencjalny alergen zazwyczaj nie występuje silna reakcja alergiczna, ale organizm wytwarza swoiste przeciwciała klasy IgE i "uczula się". Wytworzone przeciwciała klasy IgE następnie wiążą się z komórkami tucznymi (wyspecjalizowane komórki obecne w tkankach) oraz bazofilami (rodzaj krwinek białych) w krwiobiegu, stanowi to główne ogniwo efektorowe reakcji nadwrażliwości typu I. Podczas kolejnej ekspozycji na alergen, swoiste przeciwciała klasy IgE rozpoznają konkretny alergen wiążą go i powodują uwalnianie substancji chemicznych, w tym histaminy, powodując wystąpienie objawów alergicznych w jamie ustnej, nosie lub na skórze – objawy zależą od  drogi wniknięcia alergenu.

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.