Histamina

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Histamina
Powiązane badania: Tryptaza, Badania krwi w kierunku alergii, N-Metylohistamina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako pomoc w potwierdzeniu rozpoznania anafilaksji, mastocytozy lub aktywacji komórek tucznych (mastocytów).


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania objawów takich jak, nagłe wypieki, mdłości, obrzęk gardła lub niskie ciśnienie krwi, mogących być wynikiem reakcji alergicznej stanowiącej zagrożenie życia; czasami w przypadku podejrzenia mastocytozy lub aktywacji komórek tucznych.


Jak pobiera się próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub mocz z dobowej zbiórki.


Czy do badania trzeba się przygotować?

W przypadku anafilaksji do badania nie trzeba się przygotowywać, lecz powinno ono zostać przeprowadzone jak najszybciej po wystąpieniu objawów. Jeżeli badanie jest wykonywane w innych celach, lekarz może zalecić odstawienie leków antyhistaminowych oraz innych przed pobraniem próbki.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana25.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.