Polska strona LTO

Serwis LabTestsOnline stanowi źródło rzetelnych i stale aktualizowanych informacji na temat diagnostyki laboratoryjnej. Został on przygotowany tak, aby pomóc pacjentom i ich opiekunom lepiej zrozumieć medyczne badania laboratoryjne stosowane w całym procesie opieki zdrowotnej, począwszy od badań przesiewowych, postawienia trafnej diagnozy, poprzez podjęcie właściwego leczenia, aż po monitorowanie stanu chorego i właściwego kierowania jego terapią.

Najważniejsze doniesienia

Oznaczenie cholesterolu: czy konieczne jest pobieranie krwi na czczo?

W czasopismach European Heart Journal i Clinical Chemistry opublikowano nowe wytyczne, według których pobranie krwi od pacjenta do oznaczenia stężenia cholesterolu nie musi odbywać się na czczo. Zalecenia przyjęły formę wspólnego oświadczenia Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Europejskiej Federacji Medycyny Laboratoryjnej. Żadna z instytucji amerykańskich nie opublikowała dotychczas wytycznych zalecających taką zmianę.

Nowe wytyczne ekspertów w dziedzinie kardiologii dotyczące obniżania poziomu cholesterolu przy zastosowaniu leków innych niż statyny

Statyny,czyli leki obniżające stężenie cholesterolu we krwi, stosuje się w USA od wielu lat, jednak nie wykazują one skuteczności u wszystkich pacjentów. W ubiegłym roku Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła dwa nowe inhibitory PCSK9 (białka PCSK9) niepochodzące z grupy statyn, które znajdują zastosowanie w przypadku niewystarczająco silnej odpowiedzi organizmu na leczenie statynami.

CDC: Świadomość posocznicy może uratować życie

W swoich najnowszych badaniach Amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) zaleca, aby nauczyć się rozpoznawać objawy posocznicy uogólnionej i zagrażającej życiu odpowiedzi organizmu na zakażenie i w przypadku jej podejrzenia natychmiast udać się po pomoc lekarską.

Obiecujące wyniki badań nad testami na depresję

W ciągu trzydziestu lat, które upłynęły od czasu wprowadzenia Prozacu na rynek amerykański, antydepresanty przyczyniły się do zrewolucjonizowania nowoczesnych metod leczenia zaburzeń depresyjnych.