Polska strona LTO

Serwis LabTestsOnline stanowi źródło rzetelnych i stale aktualizowanych informacji na temat diagnostyki laboratoryjnej. Został on przygotowany tak, aby pomóc pacjentom i ich opiekunom lepiej zrozumieć medyczne badania laboratoryjne stosowane w całym procesie opieki zdrowotnej, począwszy od badań przesiewowych, postawienia trafnej diagnozy, poprzez podjęcie właściwego leczenia, aż po monitorowanie stanu chorego i właściwego kierowania jego terapią.

Najważniejsze doniesienia

Pacjenci poszukują informacji dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej

Portale internetowe, za pośrednictwem których można pobrać wyniki swoich badań, są dla pacjentów wygodnym sposobem uzyskania informacji dotyczących stanu zdrowia. Ankiety wykazały, że pacjenci cenią sobie ten sposób dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Jednak najnowsze badania sfinansowane przez Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) i przeprowadzone ...

Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) prowadzi działania mające na celu powstrzymanie rozwoju bakterii lekoopornych

W raporcie opublikowanym 3 kwietnia 2018r. amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób zwraca uwagę na rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego ze strony bakterii o nietypowych mechanizmach oporności na antybiotyki. Bakterie te spotykane są rzadko i zazwyczaj wykazują oporność na większość lub wszystkie środki przeciwko drobnoustrojom. Mogą powodować niebezpieczne, trudne ...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu pierwszy test genetyczny BRCA kierowany bezpośrednio do konsumenta

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściła do obrotu nowy test genetyczny kierowany bezpośrednio do konsumenta (DTC), umożliwiający uzyskanie wstępnych informacji dotyczących ryzyka wystąpienia raka piersi, jajnika lub prostaty. Test ten oferuje firma 23andMe zajmująca się badaniami genetycznymi w określonych grupach etnicznych. Jest to pierwszy test typu DTC ...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) publikuje nowe informacje w związku z błędnymi wynikami uzyskiwanymi w aparatach do pomiaru INR

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała na swojej stronie internetowej nowe informacje dla osób leczonych warfaryną (lek o działaniu  przeciwkrzepliwym) i monitorujących przebieg leczenia za pomocą przenośnego aparatu do pomiaru INR. Aktualizacja została wydana w odpowiedzi na informacje, zgodnie z którymi wyniki uzyskiwane w ...