Jeden z grupy związków złożonych, zawierający węgiel, wodór, tlen, azot a także  fosfor i siarkę, składający się z łańcuchów aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Białka tworzą część strukturalną większości organów oraz enzymów i hormonów regulujących funkcje organizmu. W organizmie ulegają syntezie z aminokwasów pochodzących głównie z pożywienia.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.