Sód

Inne nazwy: Na
Oficjalna nazwa: Sód
Powiązane badania: Chlorek, Potas, CO2, Elektrolity, Osmolalność, Aldosteron

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby ocenić:

  • czy stężenie sodu pozostaje w prawidłowym zakresie,
  • równowagę elektrolitową i czynność nerek,
  • przebieg i leczenie przewlekłej lub ostrej hiper- lub hiponatremii (wysokiego lub niskiego stężenia sodu).


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadkach odwodnienia lub obrzęków, w monitorowaniu przebiegu niektórych chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie lub zbyt niskie ciśnienie tętnicze.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. W niektórych przypadkach pobiera się próbkę moczu dobowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.