Aldosteron

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa:
Powiązane badania: Kortyzol, Elektrolity, Potas

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Badanie jest wykonywane w celu oceny zaburzeń wydzielania aldosteronu lub reniny. Jest ono pomocne w rozpoznaniu hiperaldosteronizmu (nadmiernej produkcji aldosteronu) lub hipoaldosteronizmu (niedostatecznej syntezy  aldosteronu).

Kiedy badanie jest wykonywane?
Badanie jest wykonywane, gdy występują objawy związane z hiperaldosteronizmem, takie jak podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, osłabienie mięśni i niskie stężenie potasu.

Jak  pobiera się próbkę do badania?
Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub próbka moczu z dobowej zbiórki.

Czy wymagane jest specjalne przygotowanie pacjenta do badania?
Aby ocenić stężenie aldosteronu w surowicy, lekarz może poprosić pacjenta o pozostanie w pozycji pionowej lub leżącej przez jakiś czas (np. 15-30 min.) przed pobraniem krwi.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.