Kortyzol

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kortyzol
Powiązane badania: ACTH, Aldosteron, 17-Hydroxyprogesterone, Hormon wzrostu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu zespołu Cushinga lub pierwotnej bądź wtórnej niedoczynności nadnerczy (choroby Addisona) w rozpoznawaniu zaburzeń dotyczących przysadki bądź nadnerczy.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane wtedy, gdy lekarz podejrzewa nadmierną lub niedostateczną produkcję kortyzolu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub próbka moczu, czasem wykorzystuje się próbkę śliny.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Pacjent może być poproszony o odpoczynek przed pobraniem próbki. Przed pobraniem śliny do badania pacjent powinien powstrzymać się od jedzenia, picia i czyszczenia zębów (zwykle w czasie 15-30 minut). Pacjent powinien zapoznać się z przekazanymi instrukcjami.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.