Elektrolity

Inne nazwy: sód, potas, chlorek, wodorowęglany
Oficjalna nazwa: Elektrolity
Powiązane badania: Sód, Potas, Chlorek, Gazometria, Osmolalność

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się, aby rozpoznać zaburzenie równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się jako część rutynowej oceny stanu zdrowia, jeżeli lekarz podejrzewa nadmiar bądź niedobór jednego z elektrolitów (zwykle sodu lub potasu) lub zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.