Osmolalność

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Osmolalność (osocze, mocz i kał)
Powiązane badania: BUN, Kreatynina, Elektrolity, Glukoza, Sód

W jakim celu badanie jest wykonywane?

  • w celu oceny gospodarki wodno-elektrolitowej
  • jako badanie pomocnicze w rozpoznaniu hiponatremii (niskiego stężenia sodu)
  • w celu oceny wzmożonego lub zmniejszonego wytwarzania moczu
  • w przypadku podejrzenia połknięcia substancji trujących (jak na przykład metanol czy glikol polietylenowy)
  • w monitorowaniu skuteczności leczenia stanów mających wpływ na osmolalność
  • jako badanie pomocnicze w określaniu przyczyny przewlekłych biegunek.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku niskiego stężenia sodu w osoczu; podczas leczenia mannitolem; gdy zachodzi podejrzenie połknięcia substancji trujących takich jak metanol lub glikol etylenowy; w przypadku wzmożonego lub obniżonego wytwarzania moczu; w stanach przewlekłej biegunki.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. W niektórych przypadkach pobiera się także próbkę moczu przygodnego; czasami próbkę świeżego płynnego kału.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.