Glukoza

Inne nazwy: glikemia, glikemia na czczo, FBG (glukoza we krwi na czczo), glukoza w osoczu na czczo (FPG), glukoza we krwi, glukoza w moczu
Oficjalna nazwa: Glukoza we krwi, glukoza w moczu
Powiązane badania: Badanie ogólne moczu, Insulina, Peptyd C, Hemoglobina, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Stężenie glukozy we krwi oznacza się aby sprawdzić, czy mieści się ono w zakresie wartości prawidłowych. Oznaczenie to ma zastosowanie w badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycystanu przedcukrzycowego, w monitorowaniu wysokiego (hiperglikemia) i niskiego (hipoglikemia) stężenia glukozy we krwi oraz w ocenie obecności glukozy w moczu.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

We krwi: u osób powyżej 45. roku życia lub z podwyższonej grupy ryzyka rozwoju cukrzycy, przy objawach wskazujących na zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie glukozy we krwi, u kobiet w ciąży. Chorzy na cukrzycę samodzielnie monitorują stężenie glukozy we krwi, badając je kilkukrotnie w ciągu doby.

W moczu: zazwyczaj w ramachbadania ogólnego moczu.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub kropla krwi pobrana przez nakłucie opuszki palca, czasami próbka moczu spontanicznego. Niektórzy chorzy stosują urządzenie do ciągłego monitorowania glikemii - pomiarów w regularnych odstępach czasu dokonuje niewielki czujnik umieszczony pod skórą na brzuchu.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Zwykle zalecane jest przybycie na badanie na czczo (przez 8 godzin nie należy nic jeść ani pić, za wyjątkiem wody). U osób z cukrzycą w celu lepszej kontroli glikemii próbki krwi można pobierać na czczo i po posiłkach. W celu oceny tzw. glikemii przygodnej, oznaczeń w określonych odstępach czasu i oznaczeń glikemii poposiłkowej należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana19.04.2016

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.