Inna nazwa: Suprarenal gland

Jeden z pary trójkątnych gruczołów wydzielania wewnętrznego, usytuowany ponad górnym biegunem nerki. Składa się z dwóch części - warstwy korowej i rdzenia. Kora nadnerczy wytwarza hormony płciowe (estrogen) i glukokortykoidy (kortyzol), odgrywające istotną rolę w  działania wielu systemów w organizmie, a także mineralokortykoidy, niezbędne dla utrzymania równowagi wody i soli w organizmie. Rdzeń wytwarza katecholaminy (adrenalina).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.