BUN

Inne nazwy: Azot mocznikowy
Oficjalna nazwa: Azot mocznikowy we krwi
Powiązane badania: Kreatynina, Klirens kreatyniny, Badanie ogólne moczu, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w ocenie pracy nerek oraz w monitorowaniu skuteczności dializ i innych metod leczenia chorób lub uszkodzenia nerek.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w ramach rutynowego podstawowego lub rozszerzonego zestawu badań laboratoryjnych. Może być także wykonywane w przypadku ostrego albo przewlekłego schorzenia, które może wywołać lub zaostrzyć dysfunkcję nerek.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.