Białko wytwarzane w komórkach, przyspieszające biologiczne reakcje organizmu; nazwy enzymów często mają końcówkę –aza (np. lipaza, amylaza).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.