Układ odpornościowy


Układ chroniący organizm przed szkodliwym działaniem mikroorganizmów i innych czynników obcych. Wyróżniamy dwa rodzaje odporności: odporność humoralna (limfocyty B oraz wytwarzanie przeciwciał) i odporność komórkowa (limfocyty T, bezpośrednio atakujące czynniki obce). 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.