Co to jest?

Biegunka jest częstym objawem zaburzeń czynności układu pokarmowego. Charakteryzuje się częstym oddawaniem luźnych stolców, któremu może towarzyszyć ból w podbrzuszu, skurcze, nudności i zmęczenie. Czasami w stolcu znajduje się krew lub śluz. U większości osób dorosłych niegroźne epizody biegunki występują kilka razy w roku. Zazwyczaj mają one ostry przebieg i ustępują samoistnie w ciągu kilku dni, powodując jedynie przejściowy dyskomfort. Jednak ciężka ostra biegunka lub biegunka przewlekła (trwająca kilka tygodni lub dłużej) może być niebezpieczna, szczególnie dla małych dzieci i osób starszych. Może ona spowodować odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej i czasami wymaga leczenia szpitalnego.


 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 21.05.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.