Immunochemiczne badanie kału - test bezpłatny w ramach Profilaktyka 40 Plus

Ostatnia weryfikacja:
1.4.2022
Oficjalna Nazwa

Badanie kału na obecność krwi utajonej, badanie kału na krew utajoną

Inne Nazwy

Test na krew utajoną w kale (ang. FOBT, hemoccult), rozmaz z kału (metoda gwajakolowa), immunochemiczny test na krew utajoną w kale

Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego (okrężnicy): badanie umożliwia wykrycie krwawienia z przewodu pokarmowego, które może być objawem raka jelita grubego.

Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako rutynowe badanie wykonywane raz do roku, zwykle u osób powyżej 50 roku życia z obciążeniem rodzinnym chorobą nowotworową (badanie rekomendowane jako przesiewowy test w kierunku raka jelita grubego); w innych przypadkach zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Jedna lub więcej próbek kału gromadzonych w okresie kilku dni.

W Polsce stosuje się metody immunochemiczne.
Sposób pobierania kału w przypadku testów immunochemicznych jest różny w zależności od używanego zestawu. Przykładowo, do zestawu może być dołączona szczoteczka, którą pobiera się wodę z muszli klozetowej z okolic oddanego stolca. Następnie kroplę wody przenosi się na kartę testową i pozostawia do wyschnięcia. Tak przygotowaną kartę zanosi się do lekarza lub laboratorium. Mogą być wymagane dwie lub trzy próbki.

W innych testach kał pobiera się do specjalnego naczynka i dostarcza do laboratorium. Tak przygotowaną próbkę kału, już w laboratorium, możliwie w najkrótszym czasie umieszcza się w fiolce z buforem. Fiolka z zawiesiną kału może być przechowywana do 14 dni w temp. lodówki.

Kał do badania może być używany po minimum 3 dniach od zakończenia krwawienia miesięcznego. Nie należy wykonywać oznaczenia w przypadku stwierdzenia krwawiących hemoroidów. Kał nie może być zanieczyszczony moczem. W ciągu 48 godzin przed oddaniem kału do badania pacjent nie powinien pić alkoholu, zażywać aspiryny i środków przeczyszczających.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, w przypadku stosowania testów immunochemicznych nie ma żadnych ograniczeń dietetycznych. W tym oznaczeniu stosowane są przeciwciała skierowane wyłącznie wobec krwi ludzkiej z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (okrężnicy).

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Test na krew utajoną umożliwia wykrycie obecności krwi (hemoglobiny) w kale. W warunkach prawidłowych do przewodu pokarmowego nie przedostaje się wystarczająco dużo krwi, żeby test był dodatni, albo żeby stolce miały krwisty lub czarny, smolisty wygląd. Jakakolwiek wykrywalna ilość krwi wydalana z kałem jest niepokojącym objawem i wymaga dalszych badań.

Dodatni wynik badania kału na krew utajoną oznacza, że u pacjenta wystąpiło krwawienie do przewodu pokarmowego. Powodem krwawienia może być choroba wrzodowa, uchyłkowatość jelit, krwawiące polipy, choroby zapalne jelit, guzki krwawnicze (hemoroidy), krwawienie z dziąseł lub z nosa (i połknięcie krwi), a także łagodne i złośliwe nowotwory. Jakakolwiek tkanka (np. polip lub guz), która wystaje do światła jelita, może zostać naruszona przez przemieszczające się wzdłuż jelita masy kałowe i może przejściowo krwawić. Takie niewielkie krwawienie często jest pierwszym, a czasem jedynym wczesnym objawem raka jelita grubego, dlatego badanie kału na krew utajoną jest wartościowym testem przesiewowym.

Metoda immunochemiczna (iFOBT lub FIT) – wykorzystuje przeciwciała przeciwko ludzkiej hemoglobinie w celu wykrycia krwi w kale.

Zaleca się wykonanie testu w co najmniej trzech próbkach kału pobranych w różnych dniach. Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Walki z Rakiem nie zaleca wykonywania pojedynczego testu łącznie z badaniem per rectum w gabinecie lekarskim, ponieważ może on nie być wystarczająco czuły, aby wykryć nowotwór. Zaleca się wykonanie FOBT lub FIT w warunkach domowych, ponieważ oznaczenia w próbkach kału pobranych w trzech różnych dniach zwiększają szansę na wykrycie raka. Oprócz tego zaleca się, aby osoby, które wybiorą tę metodę poddawały się badaniom przesiewowym co roku.

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Test na krew utajoną w kale jest wykorzystywany przede wszystkim w badaniach przesiewowych w kierunku wczesnej postaci raka jelita grubego. Pojawienie się krwi w stolcu może być jedynym objawem wczesnego stadium raka. Jeśli uda się wykryć nowotwór, zanim zaatakuje okoliczne tkanki i da przerzuty, szansa skutecznego leczenia jest znacznie większa. Dodatni wynik badania kału na krew utajoną nie oznacza rozpoznania raka jelita grubego; do ustalenia źródła krwawienia są konieczne inne badania. Przyczyną pojawienia się krwi w kale mogą być inne choroby przewodu pokarmowego.

Dodatkowym zastosowaniem badania kału na krew utajoną jest poszukiwanie przyczyn niedokrwistości (anemii), która może być spowodowana, na przykład krwawieniem z wrzodu żołądka lub dwunastnicy. Lekarz może zlecić takie badanie u pacjentów z objawami niedokrwistości, np. ogólnym osłabieniem, z niskim hematokrytem lub niskim stężeniem hemoglobiny, albo z krwawymi lub ciemnymi stolcami.

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Badanie kału na krew utajoną jest wykonywane w ramach rutynowych badań przesiewowych; zgodnie z rekomendacją Towarzystw Onkologicznych powinno być wykonywane raz w roku u osób powyżej 50 roku życia, oraz dodatkowo - na zlecenie lekarza. Większość osób badanych nie ma żadnych objawów. Badanie wykonuje się przede wszystkim jako badanie przesiewowe w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego.

Lekarz może też zlecić badanie kału na krew utajoną, jeśli podejrzewa u pacjenta niedokrwistość o niewyjaśnionej przyczynie lub w przypadku takich objawów, jak krwawe lub ciemne, smoliste stolce.

Co oznacza wynik?

Wynik badania kału na krew utajoną w warunkach prawidłowych jest ujemny. Dodatni wynik oznacza obecność krwi/ hemoglobiny w kale pochodzącej z dolnego odcinka przewodu pokarmowego albo obecność substancji interferującej. Do badania używa się kilku próbek kału aby wykryć przerywane krwawienie, lub wykluczyć wyniki fałszywie dodatnie. W przypadku krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego hemoglobina ulega rozpadowi zanim jej fragmenty dostaną się do dolnego odcinka i nie jest wykrywana w teście FOB. Dodatni wynik testu wymaga kontynuacji badań i zwykle obejmuje badania obrazowe jak sigmoidoskopia czy kolonoskopia.

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Test na krew utajoną może dać wyniki fałszywie dodatnie.
Lekarz może zalecić odstawienie leków i ograniczenia dietetyczne przed pobraniem próbek kału. U kobiet kał do badania może być używany po minimum 3 dniach od zakończenia krwawienia miesięcznego.

Wyniki fałszywie ujemne mogą być spowodowane zażywaniem dużych dawek witaminy C oraz badaniem pojedynczych próbek kału, zamiast kilku próbek z kolejnych dni (rak jelita grubego i polipy - stany przedrakowe powodują przerywane krwawienia).

Pytania i odpowiedzi

1. Czy oprócz badań kału istnieją inne badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego?

Tak. Dostępne są badania obrazowe, które można wykorzystywać w celach przesiewowych i/ lub profilaktyce raka jelita grubego. Jedno z tych badań można wykonać zamiast corocznego badania przesiewowego na obecność krwi utajonej w kale:

  • Sigmoidoskopia – badanie odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego przy pomocy podświetlonego aparatu. Wykryte w ten sposób polipy można usunąć już w trakcie badania, co pozwala zapobiegać ich zrakowaceniu. Zaleca się, aby w celach przesiewowych badanie to wykonywać co 5 lat.
  • Kolonoskopia – dokładniejsze badanie odbytnicy i całego jelita grubego przy pomocy giętkiej rurki. Również umożliwia usunięcie polipów. Zaleca się, aby w celach przesiewowych badanie to wykonywać co 10 lat.
  • Kolonoskopia CT (kolonoskopia wirtualna) – badanie mniej inwazyjne, gdzie przy pomocy tomografii komputerowej lekarz ogląda całe jelito grube. Zaleca się, aby w celach przesiewowych badanie to wykonywać co 5 lat.
  • Wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastem – seria badań radiologicznych odbytnicy i jelita grubego. Zaleca się wykonywanie ich co 5 lat.

2. Czy zestawy do użytku domowego są tak dobre, jak badania w laboratorium?

Testy wykonywane w domu są dostatecznie czułe, ale niektórzy lekarze preferują testy immunochemiczne wykonywane w laboratorium (mimo, że dla wielu pacjentów pobieranie próbek kału jest nieprzyjemne). Może tak być, ponieważ wyniki tych testów są odczytywane i interpretowane przez profesjonalistów (którzy łatwiej wykryją wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne) albo dlatego, że lekarz ma większy wpływ na dalsze postępowanie, bo pacjent zgłasza się do niego po wyniki.

3. Jakie jest dalsze postępowanie w przypadku dodatniego wyniku testu na krew utajoną w kale?

Badanie kału na krew utajoną może być poprzedzone badaniem per rectum (badaniem przez odbytnicę), albo badanie per rectum może być wykonane później. U osób z dodatnim wynikiem można też wykonać dodatkowo następujące badania:

Sigmoidoskopia: oglądanie końcowych odcinków jelita grubego za pomocą odpowiedniego wziernika i poszukiwanie nieprawidłowości, np. polipów;

Kolonoskopia: bardziej dokładne oglądanie odbytnicy i całego jelita grubego;

Wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastem: seria zdjęć rentgenowskich okrężnicy i odbytnicy.

4. Czy dostępne są inne rodzaje badań w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy, które można wykonać w próbkach kału?

Tak. Dostępne jest badanie DNA w kale (sDNA). Pozwala ono wykryć pewne zmiany DNA (materiału genetycznego) w komórkach rakowych wydalanych z kałem. Badania wykazały, że test ten ma odpowiednią czułość, chociaż nie umożliwia wykrycia wszystkich rodzajów nowotworów. We wspólnie wydanych wytycznych z marca 2008 roku Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Walki z Rakiem, Amerykańskie Kolegium Radiologii i Amerykańska Grupa Zadaniowa ds. Raka Jelita Grubego i Odbytnicy umieściły sDNA na liście zalecanych badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy.

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

Immunochemiczne badanie kału - test bezpłatny w ramach Profilaktyka 40 Plus

Ostatnia weryfikacja:
1.4.2022

Badanie immunochemiczne kału (ang. fecal immunochemical test - FIT) ma na celu wykrycie krwi utajonej w kale. Zazwyczaj wykonuje się je w celach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, lecz może ono również wykryć krwawienie z przewodu pokarmowego spowodowane innymi stanami klinicznymi. Do wykonania testu wykorzystuje się próbkę kału pobraną w domu. Wprawdzie FIT daje bardziej wiarygodne wyniki niż inne badania, jednak samodzielnie nie stanowi rozpoznania żadnego schorzenia. W przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników mogą być potrzebne bardziej specjalistyczne badania.  

O teście

Cel testu

Podstawowym celem wykonania testu FIT jest pomoc we wczesnym wykryciu raka jelita grubego lub polipów będących stanem przedrakowym. Polip jelita grubego to niewielka masa komórek. Większość polipów ma postać łagodną, jednak niektóre, mogą przybrać postać złośliwą, jeżeli nie zostaną odpowiednio wcześnie usunięte.

Zarówno rak jak i polipy jelita grubego uwalniają śladowe ilości krwi, która jest wydalana z kałem. Mikroskopijna ilość krwi w kale może być jednym z pierwszych objawów raka jelita grubego. Wczesne rozpoznanie choroby ułatwia leczenie.

FIT wykorzystuje się jako badanie przesiewowe, co oznacza, że służy ono poszukiwaniu raka lub polipów u osób bezobjawowych. Badania FIT nie wykonuje się u chorych, u których stwierdzono już raka jelita grubego.

Obecność krwi w kale może też być spowodowana innymi czynnikami niż polipy i nowotwory, takimi jak hemoroidy i wrzody. FIT pozwala jedynie stwierdzić, czy w kale występuje krew, lecz nie określa źródła ani przyczyn jej obecności. W tym celu lub w przypadku występowania też innych objawów konieczne mogą być bardziej specjalistyczne lub inwazyjne badania.

Co się oznacza?

FIT umożliwia pomiar poziomu hemoglobiny, czyli białka znajdującego się w krwinkach czerwonych.

W celu sprawdzenia obecności hemoglobiny, próbkę kału łączy się z płynem, a następnie umieszcza w aparacie lub pojemniku zawierającym przeciwciała, czyli typ białek, które łączą się z hemoglobiną. Na tej podstawie aparat wskazuje czy jest ona obecna w próbce.

FIT nie wykrywa częściowo strawionej hemoglobiny pochodzącej z górnego odcinka przewodu pokarmowego, lecz tylko hemoglobinę nieuszkodzoną. Ponadto FIT umożliwia pomiar tylko hemoglobiny ludzkiej, więc hemoglobina występująca w niektórych produktach spożywczych nie ma wpływu na jego wynik.

Wykonanie immunochemicznego badania kału

Jak wykonać badanie?

Badanie FIT zleca lekarz, lecz zestawy testowe można również kupić bez recepty w aptece, online lub bezpośrednio od producenta.

Badanie FIT wymaga samodzielnego pobrania próbki kału, co zazwyczaj wykonuje się w warunkach domowych. W zależności od marki zestawu, próbkę następnie oddaje się do przychodni lub wysyła bezpośrednio do laboratorium. Niektóre testy  umożliwiają samodzielne wykonanie analizy w domu.  

Czy badanie można wykonać w warunkach domowych?

Próbki kału do badania immunochemicznego zazwyczaj pobiera się w domu. Zestawy testowe zazwyczaj przekazuje lekarz lub technik laboratoryjny, ale można je również kupić bez recepty.

Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 30 różnych zestawów FIT do bezpośredniego zakupu bez recepty, które zostały dopuszczone lub zatwierdzone do użytku przez Agencję ds. Żywności i Leków. Niektóre z nich wymagają wysłania próbki do laboratorium w celu analizy, podczas gdy inne pozwalają uzyskać wynik w ciągu kilku minut.

W przypadku dodatniego wyniku badania zestawem FIT dostępnym bez recepty, należy omówić z lekarzem kolejne kroki związane z leczeniem.

Ile kosztuje badanie?

Koszt FIT zależy od tego, czy pacjent ma ubezpieczenie medyczne oraz jaki jest jego zakres. Cena zestawów FIT dostępnych bez recepty może wahać się od 40 do ponad 400 zł.

Wykonanie testu FIT

Badanie FIT wykonuje się w próbce kału, którą pobiera się do specjalnego kubeczka za pomocą małej szczoteczki lub patyczka. Próbkę można pobrać w warunkach domowych. W zależności od rodzaju testu, badanie wykonuje się samodzielnie lub wysyła się ją do przychodni albo laboratorium.

Przed testem

FIT to prosty test, który nie wymaga żadnego istotnego przygotowania, sedacji ani rekonwalescencji.

Ponieważ FIT nie wykrywa hemoglobiny obecnej w spożywanych pokarmach, przed badaniem nie trzeba zachowywać specjalnej diety. Leki nie zmieniają wyników badań i w większości przypadków nie jest konieczne ograniczanie ich stosowania, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Podczas testu

Zestaw do badania zawiera szczegółowe instrukcje. Metoda pobierania próbki zależy od marki testu, jednak w większości procedura jest podobna:

1. Przed użyciem należy spuścić wodę w toalecie.

2. Po wypróżnieniu do pojemnika, należy umieścić zużyty papier toaletowy w woreczku na odpady zawartym w zestawie.

3. Pobrać próbkę kału zgodnie z instrukcją, przy pomocy patyczka lub szczoteczki.

4. Umieścić patyczek lub szczoteczkę w butelce na próbkę.

5. Wysłać butelkę tego samego dnia, w którym została pobrana próbka.

Cały proces zazwyczaj trwa nie dłużej niż kilka minut. Niektóre osoby mogą czuć się niekomfortowo podczas pobierania próbki, nie wiąże się to z bólem ani ryzykiem.

Po wykonaniu testu

Po wykonaniu testu nie jest konieczny odpoczynek i można natychmiast powrócić do normalnych czynności.

Większość zestawów FIT wymaga wysłania próbki do przychodni lub laboratorium. Ważne jest, aby próbkę wysłać w ciągu jednego dnia od pobrania. Kilkudniowa zwłoka może negatywnie wpłynąć na skuteczność testu.

Jeśli zestaw służy do samodzielnego wykonania oznaczenia w domu, należy postępować zgodnie z załączoną instrukcją.

Wyniki badania immunochemicznego kału

Wyniki testów

W zależności od marki testu FIT i miejsca jego uzyskania wyniki badań podaje się na kilka sposobów.

W przypadku analizy dokonywanej w laboratorium wyniki są zazwyczaj dostępne w ciągu jednego do pięciu dni. Laboratorium przesyła je bezpośrednio do lekarza, który następnie omawia je z pacjentem, ale są one również dostępne za pośrednictwem elektronicznego konta pacjenta.

Wyniki testu wykonanego przy użyciu zestawu dostępnego bez recepty i przesłanego pocztą do laboratorium są zwykle dostarczane za pośrednictwem serwisu internetowego lub aplikacji na smartfony.

W przypadku szybkich testów wynik wyświetla się w okienku zestawu testowego w ciągu  pięciu minut.

Interpretacja wyników

Większość wyników nie jest podawana w formie liczbowej, lecz jako dodatni, ujemny lub nieważny.

Dodatni, czyli nieprawidłowy, wynik testu oznacza, że w próbce znajduje się krew. Nie zawsze świadczy ona o raku jelita grubego i może być objawem innych, nienowotworowych stanów chorobowych. Należy skonsultować się z lekarzem, który może zlecić kolonoskopię lub inne badania w celu oceny stanu okrężnicy i odbytnicy.

Ujemny wynik testu oznacza, że w próbce nie wykryto krwi, co jest stanem prawidłowym.  Jednak nie wyklucza to raka jelita grubego ani polipów, ponieważ nie wszystkie z tych zmian powodują krwawienie.

Nieważny wynik oznacza, że test nie zadziałał prawidłowo. Należy wtedy wykonać nowy test. Ważne, aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dołączonymi instrukcjami.

Używając dostępnego bez recepty szybkiego testu FIT należy dokładnie przeczytać wytyczne producenta dotyczące interpretacji wyników. Na wynik dodatni, ujemny lub nieważny w tych zestawach wskazuje obecność lub brak linii na wyświetlaczu urządzenia testowego.

Badania powiązane

Czym się różni badanie FIT od testu gwajakolowego na obecność krwi utajonej w kale (gFOBT)?

Zarówno test FIT, jak i gFOBT ma na celu wykrycie obecności hemoglobiny w kale w ramach badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego. Jednak gFOBT wykorzystuje inną chemiczną metodę detekcji. W przeciwieństwie do FIT, hemoglobina znajdująca się w produktach spożywczych i niektórych lekach wpływa na test gFOBT. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć niektóre pokarmy i leki na kilka dni przed badaniem. Oprócz tego do testu gFOBT należy pobrać kilka próbek.

Czym różni się badanie FIT od FIT-DNA?

Oprócz hemoglobiny test FIT-DNA umożliwia poszukiwanie zmian w obrębie DNA w komórkach jelita grubego naturalnie wydalanych z kałem.  FIT-DNA wymaga wysłania całego stolca do laboratorium.

Źródła:

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Cologuard. Updated January 8, 2019. Accessed July 1, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/007747.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Fecal immunochemical test (FIT). Updated July 13, 2019. Accessed June 30, 2021. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000704.htm

A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Stool guaiac test. Updated January 15, 2020. Accessed July 10, 2021. https://medlineplus.gov/ency/article/003393.htm

American Cancer Society. Colorectal cancer screening tests. Updated June 29, 2020. Accessed July 12, 2021. https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/detection-diagnosis-staging/screening-tests-used.html

Centers for Disease Control and Prevention. Colorectal cancer screening tests. Updated February 8, 2021. Accessed June 30, 2021. https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/tests.htm

Doubeni C. Tests for screening for colorectal cancer. In: Elmore JG, eds. UpToDate. Updated March 18, 2020. Accessed June 30, 2021. https://www.uptodate.com/contents/tests-for-screening-for-colorectal-cancer

National Cancer Institute. Colorectal cancer screening (PDQ®)–Patient version. Updated April 8, 2021. Accessed July 1, 2021. https://www.cancer.gov/types/colorectal/patient/colorectal-screening-pdq

National Cancer Institute. Colorectal Cancer Screening (PDQ®)–Health Professional Version. Updated June 30, 2021. Accessed July 1, 2021. https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-screening-pdq

National Cancer Institute. Dictionary of cancer terms: Fecal immunochemical test. Date unknown. Accessed July 1, 2021. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/fecal-immunochemical-test

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Definition & facts for colon polyps. Updated July 2017. Accessed July 12, 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/colon-polyps/definition-facts

National Cancer Institute. Tests to detect colorectal cancer and polyps. Updated January 27, 2020. Accessed June 30, 2021. https://www.cancer.gov/types/colorectal/screening-fact-sheet

Robertson DJ, Lee JK, Boland CR, et al. Recommendations on fecal immunochemical testing to screen for colorectal neoplasia: A consensus statement by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology. 2017;152(5):1217-1237.e3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27769517/

U.S. Food and Drug Administration. OTC – over the counter. Date unknown. Accessed June 30, 2021. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfIVD/Search.cfm

U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services. Preventive care benefits for adults. Date unknown. Accessed June 30, 2021. https://www.healthcare.gov/preventive-care-adults/