Sigmoidoskopia

DEFINICJA

Badanie odbytnicy i końcowego odcinka jelita grubego przy pomocy sztywnego lub giętkiego aparatu.