Kolonoskopia

DEFINICJA

Badanie odbytnicy i całego jelita grubego przy pomocy giętkiego podświetlonego aparatu.