IMA

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

IMA

Inne Nazwy
Powiązane badania
SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?
Kiedy badanie jest wykonywane?
Jak się pobiera próbkę do badania?
Czy do badania trzeba się przygotować?

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?
Co oznacza wynik?

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Pytania i odpowiedzi

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

IMA

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021

Oficjalna nazwa:Albumina modyfikowana niedokrwieniem
Powiązane badania:Troponiny, Mioglobina, Markery sercowe

Krótko

Test IMA został opracowany w celu pomiaru stężenia albuminy modyfikowanej niedokrwieniem (IMA) we krwi, jednak nigdy nie był wykorzystywany na szerszą skalę i obecnie nie jest już dostępny w USA.Pierwotnie uznano IMA za obiecujący biomarker sercowy, a jedna z jego wersji została zaakceptowana przez FDA (Agencjęds. Żywności i Leków) jako czynnik wspomagający wykluczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z bólami w klatce piersiowej, u których brak było jednoznacznego rozpoznania. Badanie zlecano zawsze w połączeniu lub następstwie oznaczenia troponiny i EKG, aby uzyskać dodatkowe informacje w przypadku ujemnego wyniku oznaczenia troponiny i niejasnego obrazu EKG. Wprawdzie badania nie wykonuje się już w warunkach klinicznych lecz niektórzy naukowcy nadal wykorzystują je w celach badawczych.

Test IMA również w Polsce był/jest stosowany wyłącznie w badaniach naukowych bowiem nie do końca określono jego przydatność kliniczną.
 


Linki do stron obcojęzycznych:

American Heart Association: Acute Coronary Syndrome
American Heart Association: Myocardial Ischemia, Injury and Infarction