Albumina

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

Albumina

Inne Nazwy

ALB

SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w przypadkach zaburzeń czynności wątroby lub chorób nerek, a także w ocenie stanu odżywienia, zwłaszcza u pacjentów hospitalizowanych (w niektórych przypadkach zamiast albuminy oznaczana jest prealbumina).

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia zaburzeń czynności wątroby, chorób nerek lub u pacjentów z gwałtowną zmianą ciężaru ciała, a także przed planowanym zabiegiem operacyjnym.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Albumina jest białkiem stanowiącym największą frakcję wszystkich białek osocza. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie przenikaniu płynów z naczyń krwionośnych, pełni funkcje odżywcze dla tkanki oraz spełnia rolę białka transportującego różne substancje we krwi, takie jak hormony, witaminy, leki i jony (np. jony wapnia).
Albumina wytwarzana jest w wątrobie. Stężenie albuminy spada w wyniku uszkodzenia wątroby, w chorobach nerek (zespół nerczycowy), u osób niedożywionych, pacjentów ze stanem zapalnym lub we wstrząsie. Stężenie albuminy wzrasta natomiast u osób odwodnionych.Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Z uwagi na to, że stężenie albuminy obniża się  w przypadku wielu chorób, jej oznaczenia wykonuje się w różnych konfiguracjach pomocnych w rozpoznaniu choroby, monitorowaniu stanu zdrowia w trakcie leczenia lub wraz z postępem choroby oraz jako badanie przesiewowe stanowiące podstawę do wykonania innych badań.

Oznaczenie albuminy zleca się w ramach panelu wątrobowego mającego na celu ocenę czynności wątroby, łącznie z oznaczeniem kreatyniny i BUN (azot mocznikowy we krwi) w celu oceny czynności nerek lub – wraz z oznaczeniem prealbuminy – w celu oceny stanu odżywienia pacjenta.

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Oznaczenie albuminy we krwi (zazwyczaj wraz z kilkoma innymi badaniami) zleca się w przypadkach podejrzenia zaburzeń czynności wątroby (żółtaczka), objawów zmęczenia  lub zespołu nerczycowego (opuchnięcia wokół oczu, w okolicy brzucha, opuchnięcia kończyn).

Lekarz może również zlecić oznaczenie stężenia albuminy we krwi, wraz ze zleceniem oznaczenia prealbuminy lub zamiast niego,  w celu sprawdzenia stanu odżywienia pacjenta w przypadku dużej utraty masy ciała.

Co oznacza wynik?

Wysokie stężenie albuminy występuje u osób odwodnionych, jednak oznaczenia tego nie wykonuje się standardowo w celu wykrycia lub monitorowania odwodnienia organizmu.

Niskie stężenie  albuminy może wskazywać na choroby wątroby. W celu sprecyzowania rozpoznania zleca się również inne badania, w tym enzymatyczne.

Niskie stężenie  albuminy może być odzwierciedleniem chorób nerek, w których nie są one w stanie zapobiec utracie albuminy z moczem. W takich przypadkach można również oznaczać ilość albuminy (lub białek) wydalanych z moczem.

Niskie stężenie albuminy może również występować w przypadku stanów zapalnych, niedożywienia, a także we wstrząsie.
Niskie stężenie  albuminy może wskazywać na stany, w których organizm nie trawi i nie przyswaja białek (choroba Crohna lub celiakia) lub w przypadkach, gdy  ich znaczne ilości są wydalane drogą jelitową.

Wysokie stężenie albuminy zazwyczaj jest odzwierciedleniem odwodnienia.

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Pewne leki, między innymi sterydy anaboliczne, androgeny, hormon wzrostu i insulina, powodują wzrost stężenia albuminy we krwi.
Wyniki mogą być niedokładne u pacjentów otrzymujących dużą ilość płynów we wlewach dożylnych.


Pytania i odpowiedzi

1. Czy są osoby, u których ryzyko nieprawidłowego poziomu albuminy jest wysokie?

Pacjenci z przewlekłymi chorobami wątroby lub zaburzeniami pracy nerek należą do grupy najwyższego ryzyka wystąpienia nieprawidłowych stężeń albuminy. Również u osób, z nieprawidłowym wchłanianiem składników pokarmowych z przewodu pokarmowego oraz u pacjentów z przewlekłą biegunką mogą wystąpić podobne nieprawidłowości.

2. Czy istnieje metoda oznaczenia albuminy w warunkach domowych?

W przypadku oznaczenia albuminy we krwi nie jest to możliwe. Można natomiast wykonać orientacyjne oznaczenie poziomu albuminy w moczu za pomocą paska testowego (dostępne w aptece).

3. Jaka jest różnica pomiędzy oznaczeniami albuminy, prealbuminy i mikroalbuminy?

Albumina i (mikro)albumina jest to ta sama cząsteczka, a przedrostek mikro odnosi się do mikro ilości albuminy, którą można oznaczyć w moczu. Prealbumina natomiast pomimo podobnej nazwy, jest zupełnie innym związkiem. Oznaczenie prealbuminy służy do oceny stanu odżywienia pacjenta, w szczególności przed i po operacji, w przypadku hospitalizacji lub przyjmowania suplementów diety. Oznaczenia albuminy częściej wykonywane są w celu wykrycia schorzeń wątroby lub nerek lub w celu oceny przyswajania aminokwasów. Poziom prealbuminy zmienia się szybciej, dzięki czemu jest ona bardziej przydatna od albuminy dla oceny zmian stanu odżywienia pacjenta zachodzących w krótkim czasie. Oznaczenie (mikro)albuminurii pozwala wykryć bardzo niewielkie ilości albuminy w moczu i może wskazywać na ryzyko rozwijającej się choroby nerek.

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

Albumina

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021