Albumina jest białkiem występującym w największej ilości we krwi. Zapobiega wyciekowi płynów z łożyska naczyniowego, odżywia tkanki, transportuje hormony, witaminy, leki i jony jak np. jony wapnia. Jest produkowana w wątrobie i stężenie jej ulega obniżeniu w uszkodzeniach wątroby, u osób niedożywionych, a także w wyniku stanów zapalnych, wzrasta natomiast w odwodnieniu.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.