Azot

DEFINICJA

Pierwiastek niemetaliczny, stanowiący składnik wszystkich białek i wielu związków organicznych. Związki azotowe stanowią istotną część składową wszystkich organizmów, znajdują się w kwasach nukleinowych, białkach i innych związkach o istotnym znaczeniu biologicznym.