FDA

DEFINICJA

Amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration).