Mioglobina

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021
Oficjalna Nazwa

Mioglobina

Inne Nazwy

Mioglobina w moczu, mioglobina w surowicy

Powiązane badania

Troponiny, Markery sercowe, CK-MB, CK

SPIS TREŚCI

W skrócie

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu stwierdzenia, czy mięśnie, szczególnie mięsień sercowy uległy uszkodzeniu. Także w celu wykrycia podwyższonego stężenia mioglobiny w moczu, które może powodować uszkodzenia nerek po uprzednim znacznym uszkodzeniu mięśni.

Kiedy badanie jest wykonywane?

Co 2 - 3 godziny, przez kilkanaście godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, który może być wywołany zawałem serca; także po poważnym uszkodzeniu mięsni szkieletowych w wyniku urazu.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej lub przygodna próbka moczu.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie

Informacja o próbce

Co się oznacza?

Mioglobina jest - niewielkim białkiem wiążącym tlen występującym  w sercu i innych mięśniach szkieletowych. Mioglobina dostarcza tlen do komórek mięśni które mogą wytwarzać energię niezbędną do skurczu. Gdy mięsień serca lub mięśnie szkieletowe ulegną uszkodzeniu mioglobina jest uwalniana do krwi i w ciągu kilku godzin po uszkodzeniu można stwierdzić jej podwyższone stężenie we krwi.

Mioglobina ulega filtracji w nerkach i jest wydalana do moczu. Wysokie stężenie mioglobiny jest toksyczne dla nerek dlatego jeśli znaczne jej ilości są uwalniane do krwi po poważnym urazie mięśni może to spowodować uszkodzenie nerek a nawet doprowadzić do zaburzenia ich funkcji. Oznaczenie mioglobiny w moczu umożliwia potwierdzenie takiego stanu.

Artykuły zamieszczone w dziale Laboratorium dostarczą Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi, wymazu z gardła oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Badanie

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Jako biomarker sercowy, oznaczenie mioglobiny stosowane jest w połączeniu z troponiną i innymi badaniami jako pomoc w wykluczeniu ataku serca. Stężenie mioglobiny zaczyna wzrastać w ciągu 2 - 3 godzin od wystąpienia zawału serca lub uszkodzenia innych mięśni, osiąga najwyższe stężenie po około 8 - 12 godzinach i zazwyczaj powraca do normy dnia następnego. Wzrost stężenia mioglobiny następuje wcześniej niż wzrost stężenia troponiny ale nie jest to marker specyficzny dla uszkodzenia mięśnia serca i jego stężenie znacznie szybciej się normalizuje niż troponiny. Chociaż ujemny wynik mioglobiny wyklucza wystąpienie zawału serca to jej dodatni wynik musi być potwierdzony wynikiem dodatnim oznaczenia troponiny.

Czasami zleca się badanie moczu w celu oceny stężenia mioglobiny u osób, które doznały rozległych uszkodzeń mięśni szkieletowych (rabdomioliza). W wyniku ciężkiego urazu mięśni stężenie mioglobiny we krwi wzrasta bardzo szybko, a jej stężenie w moczu odzwierciedla stopień uszkodzenia mięśni oraz pozwala określić ryzyko uszkodzenia nerek, ponieważ mioglobina jest dla nich substancją toksyczną.

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Aktualnie z uwagi na czułość i swoistość oznaczenia troponiny, wielu lekarzy nie zleca badania mioglobiny. Zazwyczaj wykonywane jest ono wraz z oznaczeniem troponiny w celu oceny stanu pacjenta z bólami w klatce piersiowej i podejrzeniem zawału serca. Stężenie mioglobiny często oznacza się po przyjęciu pacjenta i następnie co 2 - 3 godziny w ciągu 12 godzin od przyjęcia pacjenta z bólem w klatce piersiowej w izbie przyjęć.

Oznaczenie mioglobiny w moczu może być zlecone po poważnym uszkodzeniu mięśni szkieletowych w wyniku urazu co może grozić powikłaniami w postaci uszkodzenia nerek.

Co oznacza wynik?

Wzrost stężenia mioglobiny oznacza niedawno przebyte uszkodzenie mięśnia sercowego lub mięśni szkieletowych. Aby zlokalizować uszkodzenie, należy wykonać dodatkowe badania, takie jak oznaczenie troponiny. Mioglobina występuje również w mięśniach szkieletowych, więc jej stężenie może również wzrastać w wyniku wypadku, ataku padaczkowego, interwencji chirurgicznej lub w przebiegu chorób mięśni, takich jak dystrofia mięśniowa.

Jeżeli jej stężenie nie wzrasta w ciągu 12 godzin od wystąpienia bólu w klatce piersiowej, oznacza to, że prawdopodobieństwo zawału serca jest niewielkie.
Stężenie mioglobiny w moczu jest zazwyczaj bardzo niskie lub niewykrywalne. Wysokie stężenie w moczu wskazuje na podwyższone ryzyko uszkodzenia i niewydolności nerek. Wykonuje się wtedy dodatkowe badania, takie jak BUN, kreatynina i badanie ogólne moczu, aby monitorować czynność nerek.

Uwaga

Dla wielu oznaczeń nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości te zależą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w artykule:

Przedziały referencyjne i ich znaczenie.
Co jeszcze należy wiedzieć?

Podwyższone stężenie mioglobiny wystąpić może w wyniku przyjmowania zastrzyków domięśniowych, lub intensywnych ćwiczeń fizycznych, a także u osób z upośledzoną czynnością nerek, ze względu na to, że nerki odpowiadają za usuwanie mioglobiny z krwiobiegu. W rzadkich przypadkach uszkodzenie mięśni i podwyższenie stężenia mioglobiny może być spowodowane nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem niektórych narkotyków.

Testy paskowe stosowane do wykrycia różnych substancji w moczu, w tym hemoglobiny, mogą dać wynik dodatni w obecności mioglobiny. Jeśli wynik testu jest dodatni i lekarz sądzi, że może to być wynikiem zwiększonej obecności mioglobiny powinien zlecić badanie stężenia mioglobiny z zastosowaniem swoistego testu.

Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest zawał serca?

Zawał serca oznacza obumarcie części mięśnia sercowego. Termin medyczny to zawał mięśnia sercowego. Zazwyczaj zawał serca rozpoczyna się uczuciem silnego ucisku lub bólu w klatce piersiowej, który często obejmuje również szyję lub lewe ramię. Inne objawy to trudności z oddychaniem, uczucie osłabienia i zimne poty.

Zawał serca spowodowany jest zazwyczaj zakrzepem w tętnicy wieńcowej, czyli jednym z naczyń krwionośnych, które zaopatrują serce w krew. Zakrzep powstaje w naczyniu, które jest już częściowo zablokowane. Jest to powodowane przez blaszkę miażdżycową rozwijającą się stopniowo przez wiele lat, powstającą przez nadmiar tłuszczu odkładającego się w ścianie naczynia krwionośnego (proces ten zwany jest miażdżycą, czyli stwardnieniem tętnic).

2. Czy każdy ból w klatce piersiowej oznacza zawał serca?

Ból w klatce piersiowej może być wywołany wieloma innymi przyczynami. Czasami trudno określić czy pacjent przechodzi zawał serca jedynie na podstawie rodzaju odczuwanego bólu. Ból ten może być spowodowany nadwerężeniem mięśni klatki piersiowej, problemami żołądkowo-jelitowymi lub chorobami płuc. Może też świadczyć o miażdżycy tętnic serca (choroba wieńcowa).

Ustępujący po kilku minutach ból w klatce piersiowej, który występuje podczas ćwiczeń, ciężkiej pracy lub w stresie, to dusznica bolesna. Jeżeli ból nie ustaje po kilku minutach i nie przechodzi po odpoczynku, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

3. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia zawału serca?  

W przypadku długotrwałego bólu w klatce piersiowej, szczególnie, jeżeli nie ustępuje on po odpoczynku, lub jeżeli u pacjenta stwierdzono dusznicę a przepisane leki nie zmniejszają objawów bólowych, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Wiele osób umiera w wyniku zawału serca, ponieważ nie wezwały pogotowia ani nie udały się na izbę przyjęć.

UWAGA: W celu obejrzenia kompletnej listy źródeł wykorzystanych w tworzeniu tej strony, kliknij tu.

Linki na tej stronie
Choroby: Choroby serca, Atak serca

Linki do stron obcojęzycznych:
MedlinePlus Medical Encyclopedia: Rhabdomyolysis
MedlinePlus Medical Encyclopedia: Myositis
National Heart, Lung and Blood Institute: What is a Heart Attack?

Program Profilaktyka 40 Plus - dowiedz się więcej

Mioglobina

Ostatnia weryfikacja:
9.13.2021