Próbka moczu przygodnego

DEFINICJA

Próbka pobrana o dowolnej porze dnia. W tego rodzaju próbkach można oznaczać obecność różnych substancji o danej porze dnia. Zazwyczaj pobranie takiej próbki nie wymaga żadnych przygotowań. W przypadku wyspecjalizowanych badań wymagane są inne próbki moczu (patrz dobowa zbiórka moczu, czasowa zbiórka moczu)