Dobowa zbiórka moczu

DEFINICJA

Zbiórka moczu oddanego w okresie 24 godzin. W tym celu należy przygotować specjalny jednorazowy pojemnik na zbiórkę dobową moczu oraz przestrzegać instrukcji zbierania próbki, których może udzielić lekarz, pielęgniarka lub diagnosta laboratoryjny. W celu zachowania właściwości próbki może zachodzić konieczność przechowywania jej w lodówce przez cały czas trwania zbiórki. Po obudzeniu się należy oddać mocz do toalety i zapisać godzinę. Przez kolejne 24 godziny należy opróżniać pęcherz tylko do pojemnika. Równo po upływie doby należy po raz ostatni oddać mocz do pojemnika i zanotować godzinę. Zanieść pojemnik do laboratorium. W przypadku pominięcia oddania moczu do pojemnika podczas dobowej zbiórki należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania. Mocz z dobowej zbiórki wykorzystuje się czasami zamiast próbki moczu przygodnego z uwagi na to, że poziom niektórych substancji zmienia się w zależności od pory dnia. Zebranie moczu z całej doby pozwala na uśrednienie wyniku, co pozwala bardziej miarodajnie oceniać procesy zachodzące w organizmie.