Czasowa zbiórka moczu

DEFINICJA

Zbiórkę wykonuje się w ściśle określonym przedziale czasowym. W przypadku krótkich zbiórek (dwugodzinnych) pacjent zazwyczaj czeka w laboratorium. Zbiórki dłuższe (12- lub 24-godzinne) wykonuje się w domu. Na początku należy oddać mocz do toalety i zapisać godzinę. Przez określony czas oddawać mocz do otrzymanego pojemnika. W momencie zakończenia danego przedziału czasowego należy po raz ostatni oddać mocz do pojemnika i zanotować godzinę. Zanieść pojemnik do lekarza lub laboratorium. W przypadku pominięcia oddania moczu do pojemnika podczas zbiórki należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania (patrz dobowa zbiórka moczu).