EKG

DEFINICJA

Graficzny zapis aktywności elektrycznej serca.