U.S. Task Force: badania przesiewowe w kierunku zapalenia wątroby typu C należy wykonywać u każdego

23.1.2020

Niezależny panel międzynarodowych specjalistów U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), zaleca obecnie, aby badania na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) wykonywać u wszystkich osób dorosłych w wieku 18 – 79 lat, bez względu na ryzyko zachorowania. Projekt zaleceń stanowi aktualizację wytycznych USPSTF z 2013 roku, w których zalecano badanie wyłącznie u osób z grupy wysokiego ryzyka oraz jednorazowe wykonanie testu u osób urodzonych w latach 1945 - 1965.

Zalecenia dotyczące badań dla wszystkich dorosłych oparto na ulepszonych, bardziej skutecznych i mniej szkodliwych metodach leczenia zapalenia wątroby typu C. Ponadto, według USPSTF, od czasu wydania poprzednich zaleceń, w latach 2010 – 2016, liczba zakażeń  HCV wśród osób młodych wzrosła 3,5-krotnie.

Jednym z głównych czynników ryzyka zakażenia HCV jest dożylne przyjmowanie narkotyków, a wzrost ten może być spowodowany epidemią opioidową, która najsilniej dotknęła młodych ludzi rasy białej, mieszkających na terenach wiejskich. Wzrost liczby zakażeń zaobserwowano również u kobiet w wieku 15 – 44 lata.

Badania przesiewowe są istotnym elementem w procesie wykrywania HCV, ponieważ objawy zakażenia są nieswoiste, mogą przypominać objawy grypowe lub nie występować wcale. Według USPSTF, u większości osób dorosłych badanie wystarczy wykonać raz. U osób z grupy wysokiego ryzyka, np. przyjmujących narkotyki drogą dożylną, badanie należy powtarzać, jednak USPSTF nie określa z jaką częstotliwością.

HCV jest przenoszone przez krew, powodując stan zapalny wątroby. W USA jest to najczęściej występująca choroba przenoszona przez krew i główna przyczyna przewlekłych chorób wątroby. Przewlekłe zakażenie HCV może prowadzić do istotnego uszkodzenia wątroby, w tym marskości, raka, a nawet do śmierci pacjenta. Zapalenie wątroby typu C zabija więcej Amerykanów niż inne schorzenia, w tym HIV.

Dzięki nowym doustnym lekom przeciwwirusowym o bezpośrednim działaniu, zakażenie HCV jest obecnie chorobą poddającą się leczeniu – wyjątek stanowią kobiety w ciąży. Najlepiej rozpocząć leczenie zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby – wtedy skuteczność wynosi 100% i pozwala uniknąć powikłań takich jak marskość lub nowotwór.

Osoby poniżej 18. i powyżej 79. roku życia, jak również ciężarne poniżej 18. roku życia mogą wymagać wykonania badania, jeżeli znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Test HCV polega na oznaczeniu obecności przeciwciał przeciwko temu wirusowi. Wynik dodatni wskazuje na ekspozycję na HCV, lecz nie pozwala stwierdzić obecności istniejącego lub przebytego zakażenia. W niektórych przypadkach wynik może być fałszywie dodatni, dlatego CDC zaleca, aby w następstwie uzyskania wyniku dodatniego wykonać badanie na obecność RNA wirusa we krwi, co pozwoli ustalić, czy u osoby badanej występuję infekcja.  

USPSTF uznała, że testy na obecność HCV stanowią odpowiednie narzędzie w rozpoznaniu chorób przewlekłych. Procedura badania jest nieinwazyjna i o niskim stopniu ryzyka.

Do 23 września 2019 roku można zgłaszać swoje uwagi do projektu zaleceń. Według USPSTF dokument zostanie sfinalizowany po “dokładnym rozpatrzeniu uzyskanych informacji zwrotnych”.

MATERIAŁY POWIĄZANE

Testy:

WZW typu C
Wskaźniki funkcji wątroby

Choroby:
Choroby wątroby
Zapalenie wątroby

Linki do stron obcojęzycznych
CDC: Hepatitis Risk Assessment