Przewlekły stan chorobowy

DEFINICJA

Stan kliniczny lub choroba rozwijająca się powoli, w ciągu dni lub nawet tygodni lub nawet lat. Może ustąpić samoistnie lub w wyniku leczenia. Przeciwieństwo stanu ostrego.